תקנון הטבה מנוי חברות Priority ל- 6 חודשים לאפליקציית GeForce Now


ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "ח.י." או "החברה")תעניק לכל מי שירכוש מסך מהדגמים המשתתפים במבצע, הטבה, שימוש למשך 6 חודשים באפליקציית  GeForce Now, בהתאם לתקנון ההטבה המפורט להלן. קבלת ההטבה  כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 1. הגדרות
1.1 "עורכת ההטבה" : ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ, ח.פ.511119778, מרחוב התע"ש 14, כפר סבא.
1.2 "תקופת הפעילות" :  מיום- 26/06/22 וועד ליום 31/07/22
1.3 "זכאי להשתתף " או "משתתף/ים" או "לקוח" – מי שמלאו לו 18 שנים, צרכן המוגדר לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981ורכש את המסך אצל המשווקים המורשים (לפי רשימה המופיעה באתר החברה בכתובת www.hye.co.il).
1.4 "ההטבה": כל הרוכש מסך מהדגמים המשתתפים בהטבה, זכאי לקבלת קוד הטבה למנוי חברות priority ל- 6 חודשים לאפליקציית GeForce Now – אפליקציית משחקים בענן.
1.5 "הדגמים המשתתפים בהטבה" או "המסך":
OLED42C26LB, OLED48C26LA, OLED55C26LA, OLED65C26LA, OLED77C26LA, OLED83C26LA, OLED55G26LA, OLED65G26LA, OLED77G26LA, OLED83G26LA
 
 
 1. מימוש המבצע
 • לקוח שירכוש מסך בתקופת ההטבה אצל משווקים מורשים, ישלח דוא"ל לכתובת  NVIDIA@HYE.CO.IL  להודעה תצורף העתק חשבונית הרכישה, צילום המספר הסידורי של המסך, פרטי הלקוח(שם, כתובת, טלפון)  (להלן: "הודעת דוא"ל תקינה").
 • לאחר קבלת הודעת דוא"ל תקינה הלקוח יקבל את קוד ההטבה בדוא"ל  חוזר, לכתובת ממנה שלח את הודעת הדוא"ל התקינה או ב-SMS למספר שצוין בהודעת הדוא"ל התקינה, לפי החלטת החברה.
 • מדריך למשתמש להתקנת האפליקציה, ליצירת חשבון NVIDIA ולמימוש ההטבה ניתן למצוא בקישור הבא: https://www.lgwebos.co.il/?p=12297 . ככל שללקוח קיימות תקלות ו/או חוסר ידיעה בקשר למימוש ההטבה עליו לפנות לשירות הלקוחות של ח.י. *6683  .
 • לחברה אין כל אחריות באשר להטבה, ו/או תקלות של המפעיל ו/או היצרן, כל שינוי וכל הנובע מן ההטבה.
 • שימוש בהטבה דורש חיבור אינטרנט יציב, אין החברה אחראית על הפרעות ו/או תקלות כתוצאה מחיבור אינטרנט
 
 1. כללי:
  • מינימום מסכים לכל דגם: 100 יחידות .
  • מינימום קודי הטבה : 1000 יחידות.
  • קיימים משחקים באפליקציה שדורשים רכישה נפרדת מעבר למה שמספקת ההטבה.
  • שווי ההטבה הינה בסך של  9.90$ לחודש וסה"כ 59.4$ לתקופה של 6 חודשים.
  • המחיר הסופי של הטלוויזיות נקבע ע"י המשווק, איננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק ולהתקין לפי דרישה בהתאם לתנאי תקנון זה בלבד.
  • ח.י רשאית להפסיק את ההטבה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי, אלא אם יהיו הנחיות ו/או צווים אשר יגבילו את מתן ההטבה.
  • המבצע לא יחול על מסך שנרכש מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההשתתפות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את תנאי ההטבה לפי שיקול דעתה בכל עת.
 
 
 
 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק